#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811023


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0393
  LOT #0393
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  DETROIT
 • 0394
  LOT #0394
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  DETROIT
 • 0395
  LOT #0395
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  ISUZU
 • 0396
  LOT #0396
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  ISUZU
 • 0396A
  LOT #0396A
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  ISUZU
 • 0397
  LOT #0397
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • 0399
  LOT #0399
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND