lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F185 วันที่ประมูล 19 สิงหาคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
ISUZU
CXZ50
08220-00132
เพลาท้ายรถบรรทุก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 77


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 30% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 60,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 260,000
VAT 7 % 18,200
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 278,200
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 292,645
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  HINO
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  DETROIT
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  HINO
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  DETROIT
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  HINO
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND
 • LOT #
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND