lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F181 วันที่ประมูล 23 เมษายน 2563 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องปั่นไฟ
EIKO GIKEN
EU-6NS
01404
เครื่องปั่นไฟ


*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 28


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  VPOWER
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  SUZUKI
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  SANYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • LOT #
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA