lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0838 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 22 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เครื่องยนต์เรือ
YAMAHA
8FCWH
***
เครื่องยนต์เรือ 8แรงม้า 4จังหวะ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 111


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0806
  LOT #0806
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0807
  LOT #0807
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0808
  LOT #0808
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0809
  LOT #0809
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0810
  LOT #0810
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0811
  LOT #0811
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0812
  LOT #0812
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0813
  LOT #0813
  เครื่องยนต์เรือ
  JOHNSON
 • 0814
  LOT #0814
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 0815
  LOT #0815
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 0816
  LOT #0816
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0817
  LOT #0817
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0818
  LOT #0818
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0819
  LOT #0819
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0820
  LOT #0820
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0821
  LOT #0821
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0822
  LOT #0822
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0823
  LOT #0823
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0824
  LOT #0824
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0825
  LOT #0825
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0826
  LOT #0826
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0827
  LOT #0827
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0828
  LOT #0828
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0829
  LOT #0829
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0830
  LOT #0830
  เครื่องยนต์เรือ
  TOHATSU
 • 0831
  LOT #0831
  เครื่องยนต์เรือ
  VOLVO
 • 0832
  LOT #0832
  เครื่องยนต์เรือ
  VOLVO
 • 0833
  LOT #0833
  เครื่องยนต์เรือ
  VOLVO
 • 0834
  LOT #0834
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0835
  LOT #0835
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0836
  LOT #0836
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0837
  LOT #0837
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0839
  LOT #0839
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0840
  LOT #0840
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0841
  LOT #0841
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0842
  LOT #0842
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0843
  LOT #0843
  เครื่องยนต์เรือ
  YANMAR
 • 0844
  LOT #0844
  เครื่องยนต์เรือ
  YANMAR
 • 0845
  LOT #0845
  เครื่องยนต์เรือ
  YANMAR