lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1058 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

อะไหล่
แผ่นแทรคเหล็ก
TRB
E303-300MM
THS101C43Z0016
โซ่พร้อมแผ่นแทรคสำหรับรถขุด CAT303 *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 เส้น

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 107
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1049
  LOT #1049
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1050
  LOT #1050
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1051
  LOT #1051
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1052
  LOT #1052
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1053
  LOT #1053
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1054
  LOT #1054
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1055
  LOT #1055
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1056
  LOT #1056
  แผ่นแทรคเหล็ก
  NO BRAND
 • 1057
  LOT #1057
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1059
  LOT #1059
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1060
  LOT #1060
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1061
  LOT #1061
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1062
  LOT #1062
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1063
  LOT #1063
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1064
  LOT #1064
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1065
  LOT #1065
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1066
  LOT #1066
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1067
  LOT #1067
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1068
  LOT #1068
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1069
  LOT #1069
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1070
  LOT #1070
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB
 • 1071
  LOT #1071
  แผ่นแทรคเหล็ก
  TRB