#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525182
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1298
  LOT #1298
  เครื่องยนต์เรือ
  CHRYSLER
 • 1300
  LOT #1300
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1301
  LOT #1301
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1302
  LOT #1302
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1303
  LOT #1303
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1304
  LOT #1304
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA