lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1251 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 23 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
SNORKEL
SR3370
NZ080815
D902-8A1788
รถกระเช้าแบบขากรรไกร เครื่องยนต์ดีเซล สูง 33 ฟุต ( 10.0 เมตร)

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 76


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ควรซ่อม
   ยกได้สูง โปรดระบุ 10 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาขายตามสภาพ จอดขาย​ ไม่มีกุญแจ​มา, ไดสตาร์ทไม่ทำงาน, คอลโทรลบนใช้งานไม่ได้, กระเช้าชำรุดมา
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1241
  LOT #1241
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1242
  LOT #1242
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1243
  LOT #1243
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1244
  LOT #1244
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1245
  LOT #1245
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1246
  LOT #1246
  รถกระเช้า
  MARUYAMA
 • 1247
  LOT #1247
  รถกระเช้า
  MARUYAMA
 • 1248
  LOT #1248
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1249
  LOT #1249
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1250
  LOT #1250
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1252
  LOT #1252
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1253
  LOT #1253
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1254
  LOT #1254
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1255
  LOT #1255
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1256
  LOT #1256
  รถกระเช้า
  SMAC
 • 1257
  LOT #1257
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1258
  LOT #1258
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1259
  LOT #1259
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1260
  LOT #1260
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1261
  LOT #1261
  รถกระเช้า
  NOZAWA
 • 1262
  LOT #1262
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1263
  LOT #1263
  รถกระเช้า
  HAULOTTE