#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516633
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0386
  LOT #0386
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MARCHESI
 • 0387
  LOT #0387
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0388
  LOT #0388
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0389
  LOT #0389
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0391
  LOT #0391
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0392
  LOT #0392
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0393
  LOT #0393
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0394
  LOT #0394
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0395
  LOT #0395
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SAKAI
 • 0396
  LOT #0396
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0397
  LOT #0397
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0398
  LOT #0398
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0399
  LOT #0399
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0400
  LOT #0400
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0401
  LOT #0401
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0402
  LOT #0402
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0403
  LOT #0403
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0404
  LOT #0404
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0405
  LOT #0405
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0406
  LOT #0406
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0407
  LOT #0407
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0408
  LOT #0408
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0409
  LOT #0409
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0410
  LOT #0410
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0411
  LOT #0411
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0412
  LOT #0412
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0413
  LOT #0413
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SAKAI
 • 0414
  LOT #0414
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0415
  LOT #0415
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  EFFER
 • 0416
  LOT #0416
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  COPMA
 • 0417
  LOT #0417
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0418
  LOT #0418
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA