lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0640 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครนติดหลังรถบรรทุก
SAKAI
***
821663
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้ม. มีขาช้างเล็ก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 124
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0633
  LOT #0633
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0634
  LOT #0634
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0635
  LOT #0635
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0636
  LOT #0636
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0637
  LOT #0637
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • 0638
  LOT #0638
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • 0639
  LOT #0639
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  OMOTA TEKKO
 • 0641
  LOT #0641
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • 0642
  LOT #0642
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • 0643
  LOT #0643
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0644
  LOT #0644
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0645
  LOT #0645
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0646
  LOT #0646
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0647
  LOT #0647
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0648
  LOT #0648
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0649
  LOT #0649
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0650
  LOT #0650
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0651
  LOT #0651
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0652
  LOT #0652
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0653
  LOT #0653
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0654
  LOT #0654
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0655
  LOT #0655
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0656
  LOT #0656
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0657
  LOT #0657
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0658
  LOT #0658
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0659
  LOT #0659
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC