lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0492 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครื่องยนต์
ISUZU
6WF1
***
เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมเกียร์ 15.7L(958.1 cu in)381.8kW(512HP)@1800 RPM Constant

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 116
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0504
  LOT #0504
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0520
  LOT #0520
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0514
  LOT #0514
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0515
  LOT #0515
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0516
  LOT #0516
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0502
  LOT #0502
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0489
  LOT #0489
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0488
  LOT #0488
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0471
  LOT #0471
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0477
  LOT #0477
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0424
  LOT #0424
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0425
  LOT #0425
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0426
  LOT #0426
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0427
  LOT #0427
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0433
  LOT #0433
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0434
  LOT #0434
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0435
  LOT #0435
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0436
  LOT #0436
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0437
  LOT #0437
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0438
  LOT #0438
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0439
  LOT #0439
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0440
  LOT #0440
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0441
  LOT #0441
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0442
  LOT #0442
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0443
  LOT #0443
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0444
  LOT #0444
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0445
  LOT #0445
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0446
  LOT #0446
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0447
  LOT #0447
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0448
  LOT #0448
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0449
  LOT #0449
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0450
  LOT #0450
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0451
  LOT #0451
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0452
  LOT #0452
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0453
  LOT #0453
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0455
  LOT #0455
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0456
  LOT #0456
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0457
  LOT #0457
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0459
  LOT #0459
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0460
  LOT #0460
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0461
  LOT #0461
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0462
  LOT #0462
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0463
  LOT #0463
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0464
  LOT #0464
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0465
  LOT #0465
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0466
  LOT #0466
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0467
  LOT #0467
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0468
  LOT #0468
  เครื่องยนต์
  MERCEDES BENZ
 • 0469
  LOT #0469
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0470
  LOT #0470
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0472
  LOT #0472
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0473
  LOT #0473
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0474
  LOT #0474
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0475
  LOT #0475
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0476
  LOT #0476
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0478
  LOT #0478
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • 0479
  LOT #0479
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0480
  LOT #0480
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0481
  LOT #0481
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0482
  LOT #0482
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0483
  LOT #0483
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0484
  LOT #0484
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0485
  LOT #0485
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0486
  LOT #0486
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0487
  LOT #0487
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0490
  LOT #0490
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0491
  LOT #0491
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0493
  LOT #0493
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0494
  LOT #0494
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0495
  LOT #0495
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0497
  LOT #0497
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0498
  LOT #0498
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0499
  LOT #0499
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0500
  LOT #0500
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0501
  LOT #0501
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0503
  LOT #0503
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0505
  LOT #0505
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0506
  LOT #0506
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0507
  LOT #0507
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0508
  LOT #0508
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0509
  LOT #0509
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0510
  LOT #0510
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0511
  LOT #0511
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0512
  LOT #0512
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0513
  LOT #0513
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0517
  LOT #0517
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0518
  LOT #0518
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • 0519
  LOT #0519
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0521
  LOT #0521
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0522
  LOT #0522
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0523
  LOT #0523
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0524
  LOT #0524
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0525
  LOT #0525
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0526
  LOT #0526
  เครื่องยนต์
  NISSAN