lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0094 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / เครื่องยนต์

ยี่ห้อ : ISUZU

รุ่น : 6QB2

S/NO : ***

E/NO : 6QB2-171712

C/NO :

เครื่องยนต์

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 124
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0040
  LOT #F0040
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0041
  LOT #F0041
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0042
  LOT #F0042
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0043
  LOT #F0043
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0044
  LOT #F0044
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0045
  LOT #F0045
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0046
  LOT #F0046
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0047
  LOT #F0047
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0048
  LOT #F0048
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0049
  LOT #F0049
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0050
  LOT #F0050
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0051
  LOT #F0051
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0052
  LOT #F0052
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0053
  LOT #F0053
  เครื่องยนต์
  MINI
 • F0054
  LOT #F0054
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0055
  LOT #F0055
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0056
  LOT #F0056
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0056A
  LOT #F0056A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0057
  LOT #F0057
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0058
  LOT #F0058
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0059
  LOT #F0059
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0060
  LOT #F0060
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0061
  LOT #F0061
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0062
  LOT #F0062
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0063
  LOT #F0063
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0064
  LOT #F0064
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0065
  LOT #F0065
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0066
  LOT #F0066
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0067
  LOT #F0067
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0068
  LOT #F0068
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0069
  LOT #F0069
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0070
  LOT #F0070
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0071
  LOT #F0071
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0072
  LOT #F0072
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0073
  LOT #F0073
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0074
  LOT #F0074
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0075
  LOT #F0075
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0076
  LOT #F0076
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0077
  LOT #F0077
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0078
  LOT #F0078
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0079
  LOT #F0079
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0080
  LOT #F0080
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • F0081
  LOT #F0081
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0082
  LOT #F0082
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0083
  LOT #F0083
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0084
  LOT #F0084
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0085
  LOT #F0085
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0086
  LOT #F0086
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0087
  LOT #F0087
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0088
  LOT #F0088
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0089
  LOT #F0089
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0090
  LOT #F0090
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0091
  LOT #F0091
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0092
  LOT #F0092
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0093
  LOT #F0093
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0094A
  LOT #F0094A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0094B
  LOT #F0094B
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0094C
  LOT #F0094C
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0095
  LOT #F0095
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0096
  LOT #F0096
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0097
  LOT #F0097
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0098
  LOT #F0098
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0099
  LOT #F0099
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0100
  LOT #F0100
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0101
  LOT #F0101
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0101A
  LOT #F0101A
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0102
  LOT #F0102
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • F0103
  LOT #F0103
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • F0104
  LOT #F0104
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0105
  LOT #F0105
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0106
  LOT #F0106
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0107
  LOT #F0107
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0108
  LOT #F0108
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0109
  LOT #F0109
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0110
  LOT #F0110
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0111
  LOT #F0111
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0112
  LOT #F0112
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0113
  LOT #F0113
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0741
  LOT #F0741
  เครื่องยนต์
  DAEWOO