#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3800767


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1001
  LOT #1001
  รถตัดหญ้า
  ASABA
 • 1002
  LOT #1002
  รถตัดหญ้า
  BARONESS
 • 1004
  LOT #1004
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1005
  LOT #1005
  รถตัดหญ้า
  HONDA
 • 1006
  LOT #1006
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 1007A
  LOT #1007A
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1007B
  LOT #1007B
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1007C
  LOT #1007C
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1007D
  LOT #1007D
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 1007E
  LOT #1007E
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 1007F
  LOT #1007F
  รถตัดหญ้า
  WADO
 • 1007G
  LOT #1007G
  รถตัดหญ้า
  ATEX
 • 1007H
  LOT #1007H
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1007J
  LOT #1007J
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI