lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0298 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องปั่นไฟ
NIPPON SHARYO
NES150SH-3
DC216400
เครื่องปั่นไฟ 150KVA เครื่องยนต์ HINO 6สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 186
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 125/150 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200,400/220,440 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 361,180/394,197 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0300
  LOT #0300
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0293
  LOT #0293
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0313
  LOT #0313
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0314
  LOT #0314
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0301
  LOT #0301
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0299
  LOT #0299
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN
 • 0319
  LOT #0319
  เครื่องปั่นไฟ
  CATERPILLAR
 • 0318
  LOT #0318
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0312
  LOT #0312
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0310
  LOT #0310
  เครื่องปั่นไฟ
  POWERLINK
 • 0305
  LOT #0305
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0303
  LOT #0303
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0307
  LOT #0307
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0291
  LOT #0291
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0292
  LOT #0292
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0304
  LOT #0304
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0294
  LOT #0294
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0294A
  LOT #0294A
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0318A
  LOT #0318A
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0318B
  LOT #0318B
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0318C
  LOT #0318C
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0284
  LOT #0284
  เครื่องปั่นไฟ
  MAN
 • 0285
  LOT #0285
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0286
  LOT #0286
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0287
  LOT #0287
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0288
  LOT #0288
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0289
  LOT #0289
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0290
  LOT #0290
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0295
  LOT #0295
  เครื่องปั่นไฟ
  NISHIHATSU
 • 0296
  LOT #0296
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0297
  LOT #0297
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0302
  LOT #0302
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0306
  LOT #0306
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0308
  LOT #0308
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • 0309
  LOT #0309
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0311
  LOT #0311
  เครื่องปั่นไฟ
  POWERLINK
 • 0315
  LOT #0315
  เครื่องปั่นไฟ
  STA
 • 0316
  LOT #0316
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0317
  LOT #0317
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO