lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0491 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : โรงงาน / เครื่องปั่นไฟ

ยี่ห้อ : NIPPON SHARYO

รุ่น : NES150SH-3

S/NO : DC184700

E/NO :

C/NO :

เครื่องปั่นไฟ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 141
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 125/150 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200,400/220,440 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 361,180/394,197 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ไม่มี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหา เครื่องยนต์ติดได้ ไฟไม่ออก
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0436
  LOT #F0436
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0437
  LOT #F0437
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0438
  LOT #F0438
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0439
  LOT #F0439
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0440
  LOT #F0440
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0441
  LOT #F0441
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0442
  LOT #F0442
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0443
  LOT #F0443
  เครื่องปั่นไฟ
  HITACHI
 • F0444
  LOT #F0444
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0445
  LOT #F0445
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0446
  LOT #F0446
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0447
  LOT #F0447
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0448
  LOT #F0448
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0449
  LOT #F0449
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0450
  LOT #F0450
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0451
  LOT #F0451
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0452
  LOT #F0452
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0453
  LOT #F0453
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0454
  LOT #F0454
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0455
  LOT #F0455
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0456
  LOT #F0456
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0457
  LOT #F0457
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0458
  LOT #F0458
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0459
  LOT #F0459
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0460
  LOT #F0460
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0461
  LOT #F0461
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0462
  LOT #F0462
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0463
  LOT #F0463
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0464
  LOT #F0464
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0465
  LOT #F0465
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0466
  LOT #F0466
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0467
  LOT #F0467
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0468
  LOT #F0468
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0469
  LOT #F0469
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0470
  LOT #F0470
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0471
  LOT #F0471
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0472
  LOT #F0472
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0473
  LOT #F0473
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0474
  LOT #F0474
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0475
  LOT #F0475
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0476
  LOT #F0476
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0477
  LOT #F0477
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • F0478
  LOT #F0478
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0479
  LOT #F0479
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0480
  LOT #F0480
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0481
  LOT #F0481
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0482
  LOT #F0482
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • F0483
  LOT #F0483
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • F0484
  LOT #F0484
  เครื่องปั่นไฟ
  NISHI NIHON
 • F0485
  LOT #F0485
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0486
  LOT #F0486
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0487
  LOT #F0487
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0488
  LOT #F0488
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0489
  LOT #F0489
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • F0490
  LOT #F0490
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0492
  LOT #F0492
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0493
  LOT #F0493
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0494
  LOT #F0494
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0495
  LOT #F0495
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO