#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516631
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ระบบเบรค
   สภาพการใช้งานเบรคเท้า ควรซ่อม
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ควรซ่อม
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ควรซ่อม
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค ดี
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ควรซ่อม
ระบบถ่ายทอดกำลัง
   ระบบถ่ายทอดกำลังของคลัชต์ ระบบคลัทซ์
สภาพช่วงล่าง
   สภาพการถ่ายทอดกำลัง ดี
   สภาพ เพลาหน้า ดี
   เพลาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า พอใช้
   สภาพยางล้อซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง พอใช้
   สภาพยางล้อซ้ายหลัง พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   หางโรตารี่ พร้อมหางโรตารี่
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1640
  LOT #1640
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1581
  LOT #1581
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1584
  LOT #1584
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1479
  LOT #1479
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1599
  LOT #1599
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1613
  LOT #1613
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1657
  LOT #1657
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1561
  LOT #1561
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1579
  LOT #1579
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1498
  LOT #1498
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1512
  LOT #1512
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1527
  LOT #1527
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1570
  LOT #1570
  รถไถนา
  SATOH
 • 1588
  LOT #1588
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1533
  LOT #1533
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1528
  LOT #1528
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1550
  LOT #1550
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1589
  LOT #1589
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1508
  LOT #1508
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1609
  LOT #1609
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1549
  LOT #1549
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1607
  LOT #1607
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1605
  LOT #1605
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1497
  LOT #1497
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1601
  LOT #1601
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1651
  LOT #1651
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1538
  LOT #1538
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1606
  LOT #1606
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1585
  LOT #1585
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1597
  LOT #1597
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1586
  LOT #1586
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1539
  LOT #1539
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1482
  LOT #1482
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1642
  LOT #1642
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1641
  LOT #1641
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1656
  LOT #1656
  รถไถนา
  SATOH
 • 1478
  LOT #1478
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1562
  LOT #1562
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1511
  LOT #1511
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1543
  LOT #1543
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1590
  LOT #1590
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1567
  LOT #1567
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1569
  LOT #1569
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1637
  LOT #1637
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1515
  LOT #1515
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1638
  LOT #1638
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1658
  LOT #1658
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1631
  LOT #1631
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1627
  LOT #1627
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1534
  LOT #1534
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1583
  LOT #1583
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1573
  LOT #1573
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1626
  LOT #1626
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1526
  LOT #1526
  รถไถนา
  SATOH
 • 1480
  LOT #1480
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1481
  LOT #1481
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1483
  LOT #1483
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1484
  LOT #1484
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1485
  LOT #1485
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1486
  LOT #1486
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1487
  LOT #1487
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1488
  LOT #1488
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1489
  LOT #1489
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1490
  LOT #1490
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1491
  LOT #1491
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1492
  LOT #1492
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1493
  LOT #1493
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1494
  LOT #1494
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1495
  LOT #1495
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1496
  LOT #1496
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1499
  LOT #1499
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1500
  LOT #1500
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1501
  LOT #1501
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1502
  LOT #1502
  รถไถนา
  NODA
 • 1503
  LOT #1503
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1504
  LOT #1504
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1505
  LOT #1505
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1506
  LOT #1506
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1507
  LOT #1507
  รถไถนา
  HONDA
 • 1509
  LOT #1509
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1510
  LOT #1510
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1513
  LOT #1513
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1514
  LOT #1514
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1516
  LOT #1516
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1517
  LOT #1517
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1518
  LOT #1518
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1519
  LOT #1519
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1520
  LOT #1520
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1521
  LOT #1521
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1522
  LOT #1522
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1523
  LOT #1523
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1524
  LOT #1524
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1525
  LOT #1525
  รถไถนา
  NODA
 • 1529
  LOT #1529
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1530
  LOT #1530
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1531
  LOT #1531
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1532
  LOT #1532
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1535
  LOT #1535
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1536
  LOT #1536
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1537
  LOT #1537
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1540
  LOT #1540
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1541
  LOT #1541
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1542
  LOT #1542
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1544
  LOT #1544
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1545
  LOT #1545
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1546
  LOT #1546
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1547
  LOT #1547
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1548
  LOT #1548
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1551
  LOT #1551
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1552
  LOT #1552
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1553
  LOT #1553
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1554
  LOT #1554
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1555
  LOT #1555
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1556
  LOT #1556
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1557
  LOT #1557
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1558
  LOT #1558
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1559
  LOT #1559
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1560
  LOT #1560
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1563
  LOT #1563
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1564
  LOT #1564
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1565
  LOT #1565
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1566
  LOT #1566
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1568
  LOT #1568
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1571
  LOT #1571
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1572
  LOT #1572
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1574
  LOT #1574
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1575
  LOT #1575
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1576
  LOT #1576
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1577
  LOT #1577
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1578
  LOT #1578
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1580
  LOT #1580
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1582
  LOT #1582
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1587
  LOT #1587
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1591
  LOT #1591
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1592
  LOT #1592
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1593
  LOT #1593
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1594
  LOT #1594
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1595
  LOT #1595
  รถไถนา
  SATOH
 • 1596
  LOT #1596
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1598
  LOT #1598
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1600
  LOT #1600
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1603
  LOT #1603
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1604
  LOT #1604
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1608
  LOT #1608
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1610
  LOT #1610
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1611
  LOT #1611
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1612
  LOT #1612
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1614
  LOT #1614
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1615
  LOT #1615
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1616
  LOT #1616
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1617
  LOT #1617
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1618
  LOT #1618
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1619
  LOT #1619
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1620
  LOT #1620
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1621
  LOT #1621
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1622
  LOT #1622
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1623
  LOT #1623
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1624
  LOT #1624
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1625
  LOT #1625
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1628
  LOT #1628
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1629
  LOT #1629
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1629A
  LOT #1629A
  รถไถนา
  LAMBORGHINI
 • 1630
  LOT #1630
  รถไถนา
  KOMATSU
 • 1632
  LOT #1632
  รถไถนา
  FORD
 • 1633
  LOT #1633
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1634
  LOT #1634
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1635
  LOT #1635
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1636
  LOT #1636
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1639
  LOT #1639
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1643
  LOT #1643
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1644
  LOT #1644
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1645
  LOT #1645
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1646
  LOT #1646
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1647
  LOT #1647
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1648
  LOT #1648
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1649
  LOT #1649
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1650
  LOT #1650
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1652
  LOT #1652
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1653
  LOT #1653
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1654
  LOT #1654
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1655
  LOT #1655
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1659
  LOT #1659
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1660
  LOT #1660
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1661
  LOT #1661
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1662
  LOT #1662
  รถไถนา
  KUBOTA