lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1272 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 23 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
KUBOTA
KH-50
KH50-11658
D950-509501
รถขุดเล็ก

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 151


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1264
  LOT #1264
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1265
  LOT #1265
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHISCE
 • 1266
  LOT #1266
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1267
  LOT #1267
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1268
  LOT #1268
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1269
  LOT #1269
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1270
  LOT #1270
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1271
  LOT #1271
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1273
  LOT #1273
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1274
  LOT #1274
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1275
  LOT #1275
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1276
  LOT #1276
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1277
  LOT #1277
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1278
  LOT #1278
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1279
  LOT #1279
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1280
  LOT #1280
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1280A
  LOT #1280A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1281
  LOT #1281
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1282
  LOT #1282
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1282A
  LOT #1282A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SUMITOMO
 • 1283
  LOT #1283
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1284
  LOT #1284
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1285
  LOT #1285
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1286
  LOT #1286
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1287
  LOT #1287
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1287A
  LOT #1287A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1288
  LOT #1288
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1289
  LOT #1289
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1290
  LOT #1290
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1291
  LOT #1291
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1292
  LOT #1292
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HINOMOTO
 • 1292A
  LOT #1292A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1293
  LOT #1293
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1294
  LOT #1294
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1295
  LOT #1295
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1295A
  LOT #1295A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1296
  LOT #1296
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1297
  LOT #1297
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1298
  LOT #1298
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1359B
  LOT #1359B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1360
  LOT #1360
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1361
  LOT #1361
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1362
  LOT #1362
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1363
  LOT #1363
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364
  LOT #1364
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364A
  LOT #1364A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364B
  LOT #1364B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364C
  LOT #1364C
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364D
  LOT #1364D
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364E
  LOT #1364E
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364F
  LOT #1364F
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364G
  LOT #1364G
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1365
  LOT #1365
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1366
  LOT #1366
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1367
  LOT #1367
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1368
  LOT #1368
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1369
  LOT #1369
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1370
  LOT #1370
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1371
  LOT #1371
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1372
  LOT #1372
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1373
  LOT #1373
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1374
  LOT #1374
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1375
  LOT #1375
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1376
  LOT #1376
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1377
  LOT #1377
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1377A
  LOT #1377A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1378
  LOT #1378
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1379
  LOT #1379
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1380
  LOT #1380
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU