lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1500 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 14 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
KOMATSU
PC35MR-2
KMTPC096E05006082
3D88E-5PBA-01463
รถขุดเล็ก 2,961ชม. หลังคา สวิงบูม Pad Shoe ใบมีด ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : 2004
 • กม.35
 • 177
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ พอใช้
   สภาพฟันบุ้งกี๋ พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ พอใช้
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ควรซ่อม
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 30 ซ.ม.
   แทรค Pad Track
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ดี
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา พอใช้
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1369
  LOT #1369
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1363
  LOT #1363
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1387
  LOT #1387
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1467
  LOT #1467
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1484
  LOT #1484
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1507
  LOT #1507
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1486
  LOT #1486
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1472
  LOT #1472
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1388
  LOT #1388
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1373
  LOT #1373
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1485
  LOT #1485
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1483
  LOT #1483
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1518
  LOT #1518
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1468
  LOT #1468
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1383
  LOT #1383
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1385
  LOT #1385
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1470
  LOT #1470
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1520
  LOT #1520
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1395
  LOT #1395
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1494
  LOT #1494
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1495
  LOT #1495
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1496
  LOT #1496
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1493
  LOT #1493
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1490
  LOT #1490
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1491
  LOT #1491
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1492
  LOT #1492
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1499
  LOT #1499
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1471
  LOT #1471
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1515
  LOT #1515
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1370
  LOT #1370
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1389
  LOT #1389
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1503
  LOT #1503
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1504
  LOT #1504
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1516
  LOT #1516
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1523
  LOT #1523
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1514
  LOT #1514
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1509
  LOT #1509
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1497
  LOT #1497
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1488
  LOT #1488
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1380
  LOT #1380
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1378
  LOT #1378
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1357
  LOT #1357
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1372
  LOT #1372
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1489
  LOT #1489
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1522
  LOT #1522
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1368
  LOT #1368
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1505
  LOT #1505
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1474
  LOT #1474
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1502
  LOT #1502
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1350
  LOT #1350
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1351
  LOT #1351
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1352
  LOT #1352
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1353
  LOT #1353
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1354
  LOT #1354
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1355
  LOT #1355
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1356
  LOT #1356
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1358
  LOT #1358
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1359
  LOT #1359
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1360
  LOT #1360
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1361
  LOT #1361
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1362
  LOT #1362
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1364
  LOT #1364
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1365
  LOT #1365
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1366
  LOT #1366
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1367
  LOT #1367
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1371
  LOT #1371
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1374
  LOT #1374
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1375
  LOT #1375
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IWAFUJI
 • 1376
  LOT #1376
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1377
  LOT #1377
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1379
  LOT #1379
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1381
  LOT #1381
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YAMMAR
 • 1382
  LOT #1382
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1384
  LOT #1384
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1386
  LOT #1386
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1390
  LOT #1390
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1391
  LOT #1391
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1392
  LOT #1392
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1393
  LOT #1393
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1394
  LOT #1394
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1469
  LOT #1469
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1473
  LOT #1473
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1475
  LOT #1475
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1476
  LOT #1476
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1477
  LOT #1477
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1478
  LOT #1478
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1479
  LOT #1479
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1480
  LOT #1480
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1481
  LOT #1481
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1482
  LOT #1482
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1487
  LOT #1487
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1498
  LOT #1498
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1501
  LOT #1501
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1506
  LOT #1506
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1508
  LOT #1508
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1510
  LOT #1510
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1511
  LOT #1511
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1513
  LOT #1513
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1517
  LOT #1517
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1519
  LOT #1519
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1521
  LOT #1521
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1524
  LOT #1524
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU