#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3810877


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0969
  LOT #0969
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CANYCOM
 • 0970
  LOT #0970
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0971
  LOT #0971
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0972
  LOT #0972
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0973
  LOT #0973
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0974
  LOT #0974
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0975
  LOT #0975
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MARUYAMA
 • 0976
  LOT #0976
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0977
  LOT #0977
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0978
  LOT #0978
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0979
  LOT #0979
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNWA
 • 0980
  LOT #0980
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0981
  LOT #0981
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CANYCOM
 • 0982
  LOT #0982
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0983
  LOT #0983
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KIORITZ
 • 0984
  LOT #0984
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KIORITZ
 • 0984A
  LOT #0984A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOE
 • 0985
  LOT #0985
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0986
  LOT #0986
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHOSHIN
 • 0987
  LOT #0987
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  STAR
 • 0988
  LOT #0988
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TACHIYAMA
 • 0989
  LOT #0989
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0990
  LOT #0990
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0991
  LOT #0991
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0992
  LOT #0992
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0993
  LOT #0993
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0994
  LOT #0994
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 0995
  LOT #0995
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0997
  LOT #0997
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0998
  LOT #0998
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0999
  LOT #0999
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 1000
  LOT #1000
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1139
  LOT #1139
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1140
  LOT #1140
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1141
  LOT #1141
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1142
  LOT #1142
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1143
  LOT #1143
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1144
  LOT #1144
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1145
  LOT #1145
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATOH
 • 1146
  LOT #1146
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 1147
  LOT #1147
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNWA
 • 1148
  LOT #1148
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNWA
 • 1149
  LOT #1149
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNWA
 • 1150
  LOT #1150
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNWA
 • 1151
  LOT #1151
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1152
  LOT #1152
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1152A
  LOT #1152A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1152B
  LOT #1152B
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANWA
 • 1153
  LOT #1153
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND