คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
#0691 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 22 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
YANMAR
YFW25R
01674
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 228


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0684
  LOT #0684
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0685
  LOT #0685
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0686
  LOT #0686
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0687
  LOT #0687
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0688
  LOT #0688
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  DELICA
 • 0689
  LOT #0689
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 0690
  LOT #0690
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NIPLO
 • 0691A
  LOT #0691A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0692
  LOT #0692
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0693
  LOT #0693
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0694
  LOT #0694
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0695
  LOT #0695
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0696
  LOT #0696
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0697
  LOT #0697
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0698
  LOT #0698
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0699
  LOT #0699
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0700
  LOT #0700
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0701
  LOT #0701
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0702
  LOT #0702
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0703
  LOT #0703
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0704
  LOT #0704
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0705
  LOT #0705
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0705A
  LOT #0705A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0705B
  LOT #0705B
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0705C
  LOT #0705C
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0977
  LOT #0977
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0978
  LOT #0978
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0979
  LOT #0979
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0980
  LOT #0980
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0981
  LOT #0981
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0982
  LOT #0982
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0983
  LOT #0983
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASAKI
 • 0984
  LOT #0984
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0985
  LOT #0985
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0986
  LOT #0986
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0987
  LOT #0987
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0988
  LOT #0988
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0989
  LOT #0989
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0990
  LOT #0990
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0991
  LOT #0991
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0992
  LOT #0992
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANYO
 • 0993
  LOT #0993
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0994
  LOT #0994
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0995
  LOT #0995
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  WINGET
 • 0996
  LOT #0996
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0997
  LOT #0997
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0998
  LOT #0998
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0999
  LOT #0999
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR