lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1346 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 12 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
YANMAR
C30R
C30R-01223
รถบรรทุกตีนตะขาบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 290
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1176
  LOT #1176
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1306
  LOT #1306
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CANYCOM
 • 1307
  LOT #1307
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1308
  LOT #1308
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1309
  LOT #1309
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1310
  LOT #1310
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1311
  LOT #1311
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1312
  LOT #1312
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1313
  LOT #1313
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1314
  LOT #1314
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1315
  LOT #1315
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ROBIN
 • 1316
  LOT #1316
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 1317
  LOT #1317
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1318
  LOT #1318
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1319
  LOT #1319
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1320
  LOT #1320
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1321
  LOT #1321
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1322
  LOT #1322
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1323
  LOT #1323
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1324
  LOT #1324
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1325
  LOT #1325
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1326
  LOT #1326
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1327
  LOT #1327
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SEKIGUCHI
 • 1328
  LOT #1328
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 1329
  LOT #1329
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1330
  LOT #1330
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1331
  LOT #1331
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 1332
  LOT #1332
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1333
  LOT #1333
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1334
  LOT #1334
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1335
  LOT #1335
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1336
  LOT #1336
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1337
  LOT #1337
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 1338
  LOT #1338
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1339
  LOT #1339
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1340
  LOT #1340
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1341
  LOT #1341
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1342
  LOT #1342
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNKU
 • 1343
  LOT #1343
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1344
  LOT #1344
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1345
  LOT #1345
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1546
  LOT #1546
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1547
  LOT #1547
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1548
  LOT #1548
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1549
  LOT #1549
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1550
  LOT #1550
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1551
  LOT #1551
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1552
  LOT #1552
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR