#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525094
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือประมง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.5m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 60cm
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1325
  LOT #1325
  เรือ
  LOWE
 • 1326
  LOT #1326
  เรือ
  STACER
 • 1327
  LOT #1327
  เรือ
  STESSL
 • 1328
  LOT #1328
  เรือ
  ISUZU
 • 1329
  LOT #1329
  เรือ
  MIYAMA
 • 1330
  LOT #1330
  เรือ
  NO BRAND
 • 1331
  LOT #1331
  เรือ
  NO BRAND
 • 1332
  LOT #1332
  เรือ
  NO BRAND
 • 1333
  LOT #1333
  เรือ
  NO BRAND
 • 1334
  LOT #1334
  เรือ
  NO BRAND
 • 1335
  LOT #1335
  เรือ
  NO BRAND
 • 1336
  LOT #1336
  เรือ
  OHTANI
 • 1337
  LOT #1337
  เรือ
  SOUTHERN
 • 1338
  LOT #1338
  เรือ
  YAMAHA
 • 1339
  LOT #1339
  เรือ
  YAMAHA
 • 1340
  LOT #1340
  เรือ
  MIYAMA
 • 1341
  LOT #1341
  เรือ
  NISSAN
 • 1342
  LOT #1342
  เรือ
  NO BRAND
 • 1343
  LOT #1343
  เรือ
  SUZUKI
 • 1344
  LOT #1344
  เรือ
  SUZUKI
 • 1345
  LOT #1345
  เรือ
  TOHATSU
 • 1346
  LOT #1346
  เรือ
  YAMAHA
 • 1347
  LOT #1347
  เรือ
  YAMAHA
 • 1348
  LOT #1348
  เรือ
  YAMAHA
 • 1349
  LOT #1349
  เรือ
  YAMAHA
 • 1350
  LOT #1350
  เรือ
  YAMAHA
 • 1351
  LOT #1351
  เรือ
  YAMAHA
 • 1352
  LOT #1352
  เรือ
  YAMAHA
 • 1353
  LOT #1353
  เรือ
  MIYAMA
 • 1354
  LOT #1354
  เรือ
  YAMAHA
 • 1355
  LOT #1355
  เรือ
  YAMAHA
 • 1356
  LOT #1356
  เรือ
  YAMAHA
 • 1357
  LOT #1357
  เรือ
  YAMAHA
 • 1358
  LOT #1358
  เรือ
  YAMAHA
 • 1359
  LOT #1359
  เรือ
  YAMAHA
 • 1360
  LOT #1360
  เรือ
  YAMAHA
 • 1361
  LOT #1361
  เรือ
  YAMAHA
 • 1362
  LOT #1362
  เรือ
  YAMAHA
 • 1363
  LOT #1363
  เรือ
  YAMAHA
 • 1364
  LOT #1364
  เรือ
  YAMAHA
 • 1365
  LOT #1365
  เรือ
  YAMAHA
 • 1367
  LOT #1367
  เรือ
  YAMAHA
 • 1368
  LOT #1368
  เรือ
  YAMAHA
 • 1369
  LOT #1369
  เรือ
  YAMAHA
 • 1370
  LOT #1370
  เรือ
  YAMAHA
 • 1371
  LOT #1371
  เรือ
  YANMAR
 • 1372
  LOT #1372
  เรือ
  YANMAR
 • 1373
  LOT #1373
  เรือ
  YANMAR
 • 1374
  LOT #1374
  เรือ
  YANMAR
 • 1375
  LOT #1375
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 1376
  LOT #1376
  เรือ
  YOSHIZAWA