#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516639
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ไม่มีปั้มน้ำ
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1378
  LOT #1378
  รถตัดหญ้า
  BARONESS
 • 1379
  LOT #1379
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1380
  LOT #1380
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1381
  LOT #1381
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1382
  LOT #1382
  รถตัดหญ้า
  KOHLER
 • 1383
  LOT #1383
  รถตัดหญ้า
  KOIRITZ
 • 1384
  LOT #1384
  รถตัดหญ้า
  KOIRITZ
 • 1385
  LOT #1385
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1386
  LOT #1386
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1387
  LOT #1387
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1388
  LOT #1388
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1389
  LOT #1389
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1391
  LOT #1391
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1392
  LOT #1392
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1393
  LOT #1393
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1394
  LOT #1394
  รถตัดหญ้า
  TORO
 • 1395
  LOT #1395
  รถตัดหญ้า
  TSUCHIYA
 • 1396
  LOT #1396
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1397
  LOT #1397
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1398
  LOT #1398
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1399
  LOT #1399
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA