#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525241
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0842
  LOT #0842
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0843
  LOT #0843
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0844
  LOT #0844
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0846
  LOT #0846
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0847
  LOT #0847
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0848
  LOT #0848
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0849
  LOT #0849
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • 0850
  LOT #0850
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0851
  LOT #0851
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0852
  LOT #0852
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0853
  LOT #0853
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0854
  LOT #0854
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0855
  LOT #0855
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0856
  LOT #0856
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0857
  LOT #0857
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0858
  LOT #0858
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0859
  LOT #0859
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0860
  LOT #0860
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0861
  LOT #0861
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0862
  LOT #0862
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0863
  LOT #0863
  บุ้งกี๋
  KD
 • 0864
  LOT #0864
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0865
  LOT #0865
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0866
  LOT #0866
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0867
  LOT #0867
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0868
  LOT #0868
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0869
  LOT #0869
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0870
  LOT #0870
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0871
  LOT #0871
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0872
  LOT #0872
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0873
  LOT #0873
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0874
  LOT #0874
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0875
  LOT #0875
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0876
  LOT #0876
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0877
  LOT #0877
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0878
  LOT #0878
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0879
  LOT #0879
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0880
  LOT #0880
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • 0881
  LOT #0881
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0882
  LOT #0882
  บุ้งกี๋
  KOBELCO
 • 0883
  LOT #0883
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0884
  LOT #0884
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0885
  LOT #0885
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0886
  LOT #0886
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0887
  LOT #0887
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0888
  LOT #0888
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0889
  LOT #0889
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0890
  LOT #0890
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • 0891
  LOT #0891
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR