#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3800752


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1329
  LOT #1329
  เจ็ตสกี
  BRIDGESTONE
 • 1330
  LOT #1330
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1331
  LOT #1331
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1332
  LOT #1332
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1333
  LOT #1333
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1334
  LOT #1334
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1335
  LOT #1335
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1336
  LOT #1336
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1337
  LOT #1337
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1339
  LOT #1339
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1340
  LOT #1340
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1340A
  LOT #1340A
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1341
  LOT #1341
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1342
  LOT #1342
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1343
  LOT #1343
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1344
  LOT #1344
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1345
  LOT #1345
  เจ็ตสกี
  SEADOO