#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525097
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม)
   แรงม้า (HP) อื่นๆ ระบุ N/A
   แรงดันปกติ (Bar) อื่นๆ ระบุ 7 Bar
   ปริมาณลม ( ลิตร/นาที) อื่นๆ ระบุ N/A
   ถังเก็บลมอัด (Liter) อื่นๆ ระบุ
แหล่งต้นกำลัง
   แหล่งต้นกำลัง เครื่องยนต์
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ เครื่องจักรมีปัญหา ไม่มีน้ำมันเครื่องมา
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0514
  LOT #0514
  ปั๊มลม
  COMPAIR
 • 0495
  LOT #0495
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0496
  LOT #0496
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0500
  LOT #0500
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0502
  LOT #0502
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0503
  LOT #0503
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0504
  LOT #0504
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0506
  LOT #0506
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0509
  LOT #0509
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0511
  LOT #0511
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0513
  LOT #0513
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0516
  LOT #0516
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0517
  LOT #0517
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0518
  LOT #0518
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0478
  LOT #0478
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0479
  LOT #0479
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0480
  LOT #0480
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0481
  LOT #0481
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0482
  LOT #0482
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0483
  LOT #0483
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0484
  LOT #0484
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0485
  LOT #0485
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0486
  LOT #0486
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0487
  LOT #0487
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0488
  LOT #0488
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0489
  LOT #0489
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0490
  LOT #0490
  ปั๊มลม
  MEIJI
 • 0491
  LOT #0491
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0492
  LOT #0492
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0493
  LOT #0493
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0494
  LOT #0494
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0497
  LOT #0497
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0498
  LOT #0498
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0499
  LOT #0499
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0501
  LOT #0501
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0505
  LOT #0505
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0507
  LOT #0507
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0510
  LOT #0510
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0512
  LOT #0512
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0515
  LOT #0515
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO