ประมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0234 TIME : 12.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0235-F0504 TIME : 12.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0505-F0808 TIME : 10.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0809-F01122 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด - รายการ