ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0351 TIME : 12.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0352-F0686 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0687-F1039 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 27 เมษายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F1040-F1325 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

- > - รายการ