ประมูลวันที่ 07 สิงหาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0541 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 08 สิงหาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0542-0884 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 09 สิงหาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0885-1233 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1234-1743 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

สินค้าทั้งหมด รายการ